Grodowiec.pl
  Start > Przyroda i turystyka

Przyroda i turystyka

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy ”Grodowiec”

Rada gminy w Grębocicach w 1999 roku wprowadziła szczególną formę ochrony przyrody w centralnej części miejscowości Grodowiec o pow. 50,45 ha ze względu na wyjątkowe nagromadzenie zabytków kultury, walorów przyrodniczych oraz sakralno-pątniczy charakter tego miejsca.

Wśród walorów przyrodniczych na uwagę zasługują użytki ekologiczne "Grodowiec I" i "Grodowiec II" z pozostałościami ekosystemów, m.in. oczka wodne oraz zadrzewienie przy kościele rzymsko – katolickim, a także fragmenty lasu ze wspaniałymi kolekcjami kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego.

Występuje tu także kilka egzemplarzy okazałych drzew wśród których wyróżnia się dąb dachówkowaty, aleja kasztanowa (prowadząca na cmentarz parafialny, który znajduje się u podnóża Wzgórza Kalwarii) i samo zadrzewienie owej Góry.

Przewidziano także poprowadzenie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo – kulturowej, w celu przybliżenia społeczeństwu, a przede wszystkim młodzieży szkolnej oraz przebywającym w miejscowości Grodowiec turystom, walorów tego miejsca. Oprócz zabytków sakralnych wymienić należy wspomniane wyżej atrakcje przyrodnicze: Użytki Ekologiczne „Grodowiec I” i „Grodowiec II”, trzy pomniki przyrody: wspomniana Aleja Kasztanowa oraz dwa dęby szypułkowe (jeden z nich jest bardzo znany i nazywa się Aleksy) no i oczywiście punkty widokowe, z których rozciągają się przepiękne widoki na najbliższe miejscowości.

Przez Grodowiec przebiega 60 kilometrowy szlak rowerowy, zaprojektowany w postaci pętli, która zaczyna się i kończy na stacji kolejowej w Grębocicach. Szlak oznakowany jest kolorem zielonym. Trasa składa się z 13 przystanków, z których każdy pokazuje kawałek historii miejsca w którym się znajduje. Szlak ten łączy się ze Szlakiem Odry (kolor niebieski) oraz szlakiem żółtym (Wojszyn – Rokitki).

powered by WEB interface